Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aerodynamiska data för vindturbiner från två unika mätdatabaser.

Aerodynamiska data för vindturbiner från två unika mätdatabaser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Montgomerie Björn
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0969--SE)
Nyckelord aerodynamik, prestanda, vindturbin, aerodynamics, performance, wind turbine, Flygteknik FFA, Aeronautics FFA
Sammanfattning Två vindturbiner har granskats med avseende på aerodynamiska mätdata. Avsikten var att analysera data giltiga både för kontinuerliga mätningar och korta dynamiska förlopp. Avsättningen för sådan kunskap är främst för konstruktion och för kontakt mellan köpare och säljare. De två aggregaten avser forskningsturbiner, den ena placerad i Maglarp (80 m diam) med första rotation 1982. Maglarpsmaskinen uppfattades då som en prototyp för kommande industriproduktion. Den andra maskinen var en mer renodlad forskningsmaskin med konstant bladprofil, där det ena bladet (två totalt) var utrustat med tryckhål. Maskinen togs fram av NREL och provades i NASA, Amesstora vindtunnel år 2000. En slutsats var att det aerodynamiska underlaget finns tillgängligt från båda maskinerna. Vidare att Maglarpsmaskinens antagna aerodynamiska koefficienter, som togs från den bland experter välkända publikationen "Theory of Wing Sections" av Abbot & Dönhoff, tycks vara acceptabla för att prediktera prestanda med modesta krav på noggrannhet. Svårigheterna med noggrannheten orsakades mest av kvaliteten på vindmätningarna. NREL-data inkluderar både den linjära delen av aerodynamiken såväl som stallområdet. Databasen, som är mer detaljerad än den från Maglarp, befanns vara synnerligen användbar för såväl stationära som dynamiska förlopp.
Abstract The Swedish 3MW wind turbine, at Maglarp, from the early wind energy research program, has been scrutinized with the intent to tap valuable aerodynamic information from recorded campaigns as well as continuous measurements. Similarly the National Renewable Energy Laboratory (NREL) data from wind tunnel tests in the world´s biggest wind tunnel at Ames, California have been studied. Part of the study was to find out if data were at all available for the purpose of predicting performance and/or loads from dynamic events. Conclusions were that data from both databases are available. The Maglarp data contain no information about aerodynamic coefficicients in stall. But,for continuous operation the unstalled data used functioned reasonably well to propose continued use of the two-dimensional aerodynamic coefficients that were used in 1980 to predict the performance of the turbine. These data, valid for the NACA 23xxx series of airfoils, were taken from the well known Abbots&Doenhoff "Theory of Wing Sections" book. For modern requirements of performance prediction the Maglarp data are questionable. The NREL data includes data from the full operational envelope including linear and separated blade flows. It is very useful for dynamic events in both of these kinds of flows.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182