Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bromskrafter verkande på stela projektiler.

Bromskrafter verkande på stela projektiler. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tjernberg Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0970--SE)
Nyckelord Stela projektiler, bromskraft, simulering, Autodyn, rigid projectile, retardation force, simulation, Autodyn
Sammanfattning AUTODYN simuleringar har utförts och bromskrafter verkande på stela projektiler med olika nosformer har beräknats. Både den del av bromskraften som beror av målets hållfasthet och den del som beror av målets densitet har studerats. Simuleringarna har utförts som vinkelrätt anslag både mot tjocka stålplåtar, där genomslag inte sker, samt mot tunnare plåtar där projektilen penetrerar plåten. Inverkan av flera olika materialparametrar har studerats. Avsikten är att resultaten skall användas vid förfining av verkansvärderingsmodeller. Simuleringarna har visat att trubbiga projektiler med hastigheter över ca 1200 m/s kan orsaka håldiametrar som är större än projektilen, om målet har låg hållfasthet. Det har även visat sig att den densitetsberoende bromskraften i vissa fall kan bli ganska stor jämfört med den hållfasthetsberoende bromskraften. Vidare har det även åskådliggjorts att olika materialparametrar för målet har relativt liten inverkan vid penetrering i halvoändliga mål. De enda parametrar som har stor betydelse är flytspänningen och deformationshårdnandet. Däremot har det konstaterats att vid genomgående penetration i plåtar har flera materialparametrar betydelse. Både brottöjningen och erosionstöjningen kan till exempel påverka resultatet vid genomgående penetration.
Abstract AUTODYN simulations have been performed and the retardation force on the rigid projectile has been calculated. Retardation force depending on material strength and material density has been calculated. Different shapes of the projectile front have been investigated. Simulations have been performed of penetration into thick plates and into thin plates, were perforation occur. Different material parameters have been investigated. Simulations show that blunt projectiles with velocities over 1200 m/s can cause hole diameters larger than the projectile, if the target has low strength. It has also been shown that the retardation force depending on target density, sometimes can be relatively large, compared to the retardation force caused by strength. It has also been illustrated that different material parameters have relatively small influence when thick targets are penetrated. Only the yielding stress and the deformation hardening have a large influence. When penetration is made trough thin plates, other material parameters can have influence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182