Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

SAR/GMTI - detektering av rörliga markmål.

SAR/GMTI - detektering av rörliga markmål. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kjellgren Jan
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0973--SE)
Nyckelord GMTI, DPCA, målrörelse, koherenstid, prestanda, target movements, coherency time, performance
Sammanfattning Detta arbete utgör ett underlag för modellering av radarfunktionen vid simulering av överordnade system. Det berör speciellt monostatisk syntetisk aperturradar, SAR, som arbetar i moden "Ground moving target indication" (GMTI-mod). I arbetet ges en kort introduktion till flygburen MTI och då speciellt SAR med DPCA (Displaced Phase Centre Antennas) och vidare görs uppskattningar av maximal koherenstid begränsad av den linjära rörelsen eller rotationen hos ett mål. Därutöver ges aspekter på användningsmoder och approximativa uttryck avseende vissa av mätgeometrin begränsade prestandaparametrar. Arbetet är i huvudsak finansierat av FMV-projektet NFFP3-427 (E7779).
Abstract The aim of this study is to support the modelling of the radar function when simulating systems at higher levels. Especially it deals with monostatic synthetic aperture radar for "Ground Moving Target Indication" (GMTI). The study comprises a short introduction to airborne MTI and especially SAR with DPCA (Displaced Phase Centre Antennas) and further there are some estimations regarding the maximum coherency time when limited by linear and rotational movements of a target. Also there are some aspects on application modes and approximate expressions for some performance parameters limited by the measurement geometry. The financial source has mainly been the project NFFP-427 (E7779) from the Swedish Defence Materiel Administration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182