Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Division of Systems technology. Annual report 2002.

Division of Systems technology. Annual report 2002. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lennartsson Anders, Norrbrand Eva
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0975--SE)
Nyckelord Systemteknik, autonoma system, flygsystem, systemmodellering, hydroakustik, marina sensorsystem, kärnvapenfrågor, årsrapport, systems technology, autonomous systems, systems modelling, underwater acoustics, naval sensor systems, nuclear weapon issues, annual report
Sammanfattning Denna årsrapport beskriver avdelningen för Systemtekniks samlade kompetens, tillgångar samt några höjdpunkter under 2002. Årsrapportens underrubrik är "A year of consolidation and evaluation" vilket syftar på att 2002 är det första "normala" året för nya Systemteknikavdelningen samt att en utvärderingsgrupp bestående av bl. a. fyra internationella experter har granskat avdelningen. Avdelningen för Systemteknik bedriver försvarsrelaterad forskning och utveckling inom många viktiga sektorer. Avdelningen är indelad i fem olika institutioner: Institutionen för Flyg och autonoma system, Institutionen för Hydroakustik, Institutionen för Kärnvapenfrågor och detektion, Institutionen för Marina sensorsystem samt Institutionen för Systemmodellering. Den långsiktiga forskningen vid dessa institutioner beskrivs i denna rapport. Vidare beskrivs den vetenskapliga och tekniska kompetensen samt några anläggningar som är under avdelningens ansvar. Huvudfinansiär av avdelningens forskning är inom Försvarsmakten. Andra finansiärer är Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet samt andra departement och svenska försvarsrelaterade företag.
Abstract This annual report describes the competence, resources and aims of the Division of Systems technology and some of the high lights during the year of 2002. The subtitle of this report is "A year of consolidation and evaluation". The reasons are because 2002 is the first year of normal operation for the division and an international team has performed a review of the research at the division. The Division conducts research and development within several important sectors for the future Swedish defence. The Division is divided into five Departments: the Department of Autonomous Systems, the Department of Underwater Acoustics, the Department of Nuclear Weapons Issues and Detection, the Department of Naval Sensor Systems and the Department of Systems Modelling. The long-term research activities at these departments are described here. Also, the scientific and technical competence as well as some facilities and equipments are presented in this report. The largest part of the research is financed by the Swedish Armed Forces. Other customers are Ministry of Defence and Ministry for Foreign Affairs as well as other government agencies and companies in the Swedish defence sector.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182