Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Geographical mapping and visualization of soldiers´ heart-rate.

Geographical mapping and visualization of soldiers´ heart-rate. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kindström Mattias
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0978--SE)
Nyckelord geografisk mappning, visualisering, puls, DI Guy, geographical mapping, visualization, heart-rate, DI Guy
Sammanfattning Inom armén och FOI har det skett en ökning av intresset för modellering och simulering. Dock har många projekt enbart genomfört experiment för datainsamlande eller enbart simulering/animering. Målet med detta projekt är att skapa en applikation för att presentera ett koncept för visualisering av en soldats status och relatera denna status till en geografisk position. Applikationen visar soldatens position med en animering i en 2D vy, och en visualisering av soldatens status baserad på soldatens puls. Applikationen innehåller även en 3D vy där framryckningen ses i ett 3D landskap. Två ljudspår implementerades, ett med pulsljud och ett som består av omvärldsljud. Applikationen använder sig endast av ett dataset men visar flera tänkbara tekniker för hur man skulle kunna visualisera en soldats status. Fler dataset kan användas för att skapa en mer informativ och utförlig applikation.
Abstract Within the Swedish Armed Forces and the Swedish Defense Research Agency there has been an increasing emphasis put on modeling and simulation. However, a majority of the projects do not include any simulation of human behavior. The aim for this report is to produce an application presenting a concept of how to visualize a soldier´s status and relate it to a position in the terrain. The status of the soldier was simulated using heart-rate. The implemented application displays soldiers´ geographical position using an animation on a 2D map, and a visualization of the soldiers´ status achieved from their respective heart-rate. It also includes a 3D view of the soldiers advancing through the terrain. Two separate sound tracks, simulated heart-beats and ambient sounds, were also implemented. The application is based only on one dataset but displays several different techniques that can be used to visualize a soldier´s status. Different dataset could be connected to the different visualizations to create a more informative application.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182