Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En studie om urvalsmetoder till tjänsten stridsbåtförare i amfibiekåren.

En studie om urvalsmetoder till tjänsten stridsbåtförare i amfibiekåren. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jander Hans
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0979--SE)
Nyckelord kognitiv uppgiftsanalys, prestationsmätning, urvalsmetoder, utbildning, stridsbåtförare, marinen, amfibiekåren, cognitive task analysis, performance measurement, methods of selection, education, combat boat driver, marine, amfibius corps
Sammanfattning Det finns i dagsläget ett behov att innan påbörjad tjänst mäta de egenskaper som krävs för att bli en lämplig stridsbåtförare. Avsikten är att undvika onödiga bortfall under utbildningen vilket spar både resurser samt ökar säkerheten på stridsbåtsutbildningen. Studiens syfte var att validera det prov som idag används för att gallra ut värnpliktiga som bäst lämpar sig för tjänsten stridsbåtförare samt att utveckla nya bättre test för att mäta de egenskaper som krävs för att bli en bra stridsbåtförare. Studien började med en kognitiv uppgiftsanalys för att elicitera de mest centrala egenskaper och förmågor som krävs för att bli en bra stridsbåtförare med hjälp av observationer av värnpliktiga stridsbåtförare samt intervjuer av instruktörer på stridsbåtsutbildningen. Sedan konstruerades ett testbatteri för att mäta dessa egenskaper hos de värnpliktiga båtförarna. Testbatteriet mätte spatialt och verbalt arbetsminne, problemlösningsförmåga, riskbenägenhet och social förmåga. Studien visade att det prov som idag används (simultankapacitetsprovet) inte predicerar de egenskaper som instruktörerna anser vara viktiga för att bli en bra stridsbåtförare. Studien visade att det verbala arbetsminnestestet var det test med bäst prediktionsförmåga.
Abstract Today there is a need to measure the abilities required to be successful as a combat boat driver before the start of duty. The aim is to avoid unnecessary drop outs during the training, which will both save resources and increase safety during training. The purpose of this study was to validate the test that is currently used for selection and develop new tests that measure the abilities required to be a successful combat boat driver. The study started with a cognitive task analysis with the purpose of elicitating those abilities. Observations and interviews of the privates and the instructors were made, and a test battery was constructed. The test battery measured spatial and verbal short term memory, problem solving ability, the tendency of risk and social ability. The results from these tests were compared with instructor stings of the privates performance during training. The study showed that the current test can not predict the abilities that the instructors think is important to be a successful combat boat driver. The only test that predicted a successful combat boat driver was the test that measured verbal working memory.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182