Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kommersiella PC-spel som försöks- och övningsmiljö: Prövning av jägarbataljons ledningsmetod vid tillgång till realtidsinformation.

Kommersiella PC-spel som försöks- och övningsmiljö: Prövning av jägarbataljons ledningsmetod vid tillgång till realtidsinformation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wikberg Per, Hasewinkel Håkan, Lindoff Jenny, Eriksson Lars, Stjernberger Johan, Persson Anders
Ort: Linköping
Sidor: 45
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0989--SE)
Nyckelord IS Mark, Jägarbataljonen, ledning, ledningssystem, nätverksbaserad, PC-spel, realtidsinformation, simulering, UAV, IS Mark, command and control, network centric warfare, ranger battalion, real-time information, PC-games, simulation, UAV
Sammanfattning Föreliggande ledningsövning genomfördes vid K4, med syfte att: pröva möjligheterna att åstadkomma en spelbaserad simuleringsövning med kommersiell programvara där ledningsfunktionen övas och utvärderas. Försöket gjordes inom ramen för Jägarbataljon 04 och var en hypotesprövning av vilken effekt tillgång till realtidsinformation har på ledningsmetodik. Försöket organiserades som en ledningsövning där en jägarbataljonsstab med hjälp av ordinarie ledningssystem ledde tre insatser som genomfördes i virtuella spelmiljöer bestående av kommersiella PC-spel. För en av insatserna hade den bakre ledningen tillgång till realtidsinformation i form av en vy från en UAV samt bild från insatschefens hjälmmonterade kamera. För de två andra insatserna fanns inte detta underlag. Resultaten från studien pekar på att realtidsinformation vid högre ledningsnivå inte behöver resultera i kommandostyrning av lägre nivåer. Det förefaller dock som att insatsledaren ägnat relativt mer tid till den insats som haft UAV-uppföljning på bekostnad av de övriga enheterna. Resultatet understryker vidare att realtidsuppföljning är en central komponent att utveckla för framtidens jägarförband. Möjligheterna att utveckla metodiken att använda kommersiell spelprogramvara för övning, prövning och taktiska tillämpningar bedöms som goda.
Abstract A command and control exercise was conducted at Norrlands Dragon Regiment with the purpose to evaluate the possibility to use commercial game software in an exercise where command and control are evaluated. The tactical environment of the test was a ranger battalion 04. Hypothesises about the effect of access to real time information on the command and control methods where tested. The test was organised as a command and control exercise were the battalion staff controlled three separate ranger units using the ordinary command and control system. The ranger units completed their missions in virtual environments using commercial software in three local networks. From one of the units the battalion staff had access to real lime information from an UAV and from the helmet mounted camera of the ranger unit commander. From the other two units there was no real time information available. The results indicate that access to real lime information at higher levels of command doesn´t necessarily lead to a change in command method from auftrags tactics to commando tactics. However, it seems that the battalion staff prioritized the unit with real time information on the behalf of the other units. The results points out those systems to administer real time information are a vital component to develop for the command and control of future ranger units. The possibilities to develop methods to use commercial game software for exercises, tests and tactical applications are judged to be great.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182