Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Grindad avbildning - fördjupad studie.

Grindad avbildning - fördjupad studie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Steinvall Ove, Klasén Lena, Chevalier Tomas, Andersson Pierre, Larsson Håkan, Elmqvist Magnus, Henriksson Markus
Ort: Linköping
Sidor: 121
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0991--SE)
Nyckelord grindad avbildning, laserradar, långa avstånd, tillämpningsområden, gated viewing, laser radar, long range, application areas
Sammanfattning Detta projekt avser att fördjupa och förfina kunskaperna om möjligheter, taktiska prestanda och begränsningar för att värdera förmåga och taktisk användbarhet för ett framtida system för grindad avbildning. Långräckviddig måligenkänning ut till 14 km samt skylda mål och mål i terräng på närmare avstånd, har varit de taktiska situationer som företrädesvis använts för att påvisa förmågan för operatörsstöd vid måligenkänning med grindad avbildning. För ändamålet har försökssystemet vidareutvecklats och använts vid fältförsök vid långa och korta avstånd. Detta arbete omfattar även olika metoder för bildinsamling och bildbehandling som kan användas för operatörsstöttning vid måligenkänning. För att värdera förmågan hos framtida system har en simuleringsmodell utvecklats, både för 532 nm och en ögonsäker våglängd 1,5 µm. Arbetet har också omfattat karakterisering av bakgrund, mål och atmosfär vid 1,5 µm. En diskussion om systemaspekter och flera olika systemtillämpningar för grindade system, utöver operatörsstöd vid måligenkänning, återfinns även. Denna diskussion beaktar också de viktigaste systemparametrarna.
Abstract This project aims to give an in-depth knowledge on the possibilities, tactical performance and limitations to evaluate the potential and usability for a future gated viewing system. In this project, long range imaging out to 14 km, and occluded target at short range are addressed. These have been the main tactical situations that are used to show the potential for operator assisted target identification by gated viewing. The experimental system have been upgraded for the purpose and used during field campaigns that have been conducted at both short and long ranges. The work also includes methods for illuminating the target and signal- and image processing to support an operator in the identification task. A simulation model is developed within this work to evaluate the performance of future systems operating at both 532 nm and an eyesafe wavelength 1.5 µm. The work also includes target- and background characterisation at 1.5 µm. A discussion on system aspects and system applications, besides operator assisted target recognition, ends this report. This discussion includes the most important system parameters.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182