Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Grundvattenmodellering och sårbarhetsanalys för Utö skjutfält.

Grundvattenmodellering och sårbarhetsanalys för Utö skjutfält. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Moberg Jan-Olov, Burman Jan
Ort: Umeå
Sidor: 12
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0999--SE)
Nyckelord DRASTIC, GIS, GMS, grundvatten, modellering, MODFLOW, sårbarhet, Utö, ÖMAS
Sammanfattning En grundvattenmodellering och sårbarhetsanalys är genomförd över Utö skjutfält. Resultatet presenteras i kartform där grundvattnets modellerade sårbarhet för kemikaliespill samt strömningsriktning redovisas. Till kunden levereras också ett digitalt underlag, anpassat för ett geografiskt informationssystem, GIS. Grundvattenmodelleringen är utförd med modellen MODFLOW som ingår i mjukvaran ´Groundwater Modelling System", GMS. För sårbarhetsbedömningen används DRASTIC-metoden och berökningarna utförs i ett egenutvecklat tillägg i GIS-programmet ArcView. Området är sedan klassat med en för området relativ skala där man kan särskilja mer eller mindre sårbara markområden. Syftet med sårbarhetsbedömningen är att ge vägledning och underlag när det gäller val av aktivitet inom området för att på så sätt minimera risk för grundvattenförorening.
Abstract A groundwater modelling and a vulnerability analysis were performed for the Utö shooting range. The result is presented in map form, the map showing modelled vulnerability of groundwater to contamination, and the flow direction. In addition, the result is delivered to the customer in digital form adapted to a geographic information system, GIS. The groundwater model used is the MODFLOW which is included in the software ´Groundwater Modelling System", GMS. When it comes to the vulnerability analysis, the DRASTIC-index method is used. The calculations are performed in an in-house developed extension to the GIS software ArcView. The result is classified using a relative scale thus enabling the distinction of more or less vulnerable areas. The objective of performing the vulnerability analysis was that it would serve as a basis activity choice in the area, in that way minimizing the risk of groundwater contamination.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182