Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flight campaign Vidsel 2002 CARABAS-II change detection analysis.

Flight campaign Vidsel 2002 CARABAS-II change detection analysis. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ulander Lars M H, Flood Björn, Follo Peter, Frölind Per-Olov, Gustavsson Anders, Jonsson Tommy, Larsson Björn, Lundberg Mikael, Pierson William, Stenström Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 72
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1001--SE)
Nyckelord CARABAS, SAR, VHF, vegetationsgenomlysning, markspaning, förändringsdetektion, foliage penetration, ground surveillance, change detection
Sammanfattning Den flygburna radarn CARABAS-Il utförde en datainsamlingskampanj vid RFN Vidsel under perioden 30 maj till 12 juni 2002. Sexton lyckade flygpass genomfördes vilket resulterade i 150 flyglöpor med radardata. I föreliggande rapport redovisas en analys av förändringsdetektion baserat på 64 SAR-bilder från elva flygpass. Systemparametrar som studerades var radarbandbredd, infallsvinkel, kurs, radiostörningsnivå, målorientering och målstorlek. Algoritmen som användes för förändringsdetektion definierades för att erhålla robusta prestanda för alla undersökta systemparametrar. Resultaten visar att prestanda för förändringsdetektion med CARABAS-II förbättras med ökande radarbandbredd. Vidare förbättras prestanda när målstorleken ökar, men försämras när infallsvinkeln ökar.
Abstract The airbome radar CARABAS-II conducted a data collection campaign at the RFN Vidsel test range between 30 May and 12 June 2002. Sixteen successful flight missions were flown resulting in 150 imaging passes. In this report, 64 synthetic-aperture radar (SAR) images from eleven flight missions are analyzed in order to evaluate CARABAS-II change detection performance. The operating conditions studied were changes in radar bandwidth, incidence angle, flight heading, radio-frequency interference, target orientation, and target size. The change detection processing scheme was intentionally kept uncomplicated and consistent, i.e. to ensure a robust performance across all of the operating conditions being investigated. The main general results showed that change detection performance improved when the processed bandwidth increased. Furthermore, performance improved when target size increased, but dropped when the incidence angle increased.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182