Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CARABAS-II campaign Vidsel 2002. Flight report.

CARABAS-II campaign Vidsel 2002. Flight report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ulander Lars M H, Flood Björn, Follo Peter, Frölind Per-Olov, Gustavsson Anders, Jonsson Tommy, Larsson Björn, Lundberg Mikael, Stenström Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1002--SE)
Nyckelord CARABAS, SAR, VHF, vegetationsgenomlysning, markmålsspaning, flygrapport, foliage penetration, ground surveillance, flight report
Sammanfattning CARABAS-II genomförde en omfattande datainsamling över RFN Vidsel i norra Sverige under perioden 30 maj till 12 juni 2002. Föreliggande rapport dokumenterar flygprogrammet samt använda avbildningsgeometrier och radarvågformer.
Abstract CARABAS-II conducted an extensive data collection at RFN Vidsel in northern Sweden between 30 May and 12 June 2002. The present report documents the flight missions performed as well as imaging geometries and radar waveforms used.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182