Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Methods for parameter sensitivity assessment in aircraft-missile models.

Methods for parameter sensitivity assessment in aircraft-missile models. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eliasson Peter, Skoogh Daniel
Ort: Stockholm/Linköping, FOI
Sidor: 31
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1005--SE)
Nyckelord Känslighetsanalys, robotmodell, modellering, simulering, optimering, sensitivity analysis, missile model, modelling, simulation, optimission
Sammanfattning Denna studie har utförts inom projektet Teknisk hotsystemanalys (THSA). Syftet med studien har varit att undersöka användningen av Monte Carlo- och optimeringsbaserade metoder för känslighetsvärdering av flygplan-robot modeller. En genetisk optimeringsalgoritm har utvecklats och implementerats i ACSL och Matlab. Genetiska optimeringsalgoritmer använder endast funktionsberäkningar och ingen information om derivatan. Monte Carlo analys har också använts på en jaktrobotmodell. Vi har visat att genetiska optimeringsmetoder är lovande för att hitta extremvärden i känslighetsanalytiska studier. Vår genetiska algoritmimplementation uppvisar goda prestanda på våra testfall jämfört de derivatafria optimeringskoderna ASA och GAOT. Vi har även visat att Monte Carlo metoder är användbara verktyg för utvärdering av komplexa modeller som exempelvis används inom THSA. För parameterrummet i använda testfall erhålls klara tendenser för modell parameterberoende exempelvis linjärdominant beteende inom vissa delar av parameterrummet.
Abstract This study was conducted within the project Technical Threat Systems Analysis (THSA). The purpose of this study has been to make an investigation about the use of Monte Carlo and optimisation based methods for sensitivity assessment in aircraft-missile models. A genetic optimisation algorithm has been developed and implemented in ACSL/Math and Matlab. Genetic optimisation algorithms use only function evaluations and no derivative information. Monte Carlo analysis has also been applied on an air to air missile model. We have shown that genetic optimisation methods are promising methods in _nding extremum values in sensitivity analysis studies. Our genetic algorithm implementation performs well on the test examples as compared to the implementations of derivative free optimisation software codes ASA and GAOT.We have also shown that Monte Carlo methods are useful tools for evaluation of complex models such as used in THSA. For the parameter set of the example used, we see clear tendencies in model parameter dependency, e.g. linear dominant behaviour with respect to part of the parameter set.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182