Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Termitlansar för min- och ammunitionsröjning.

Termitlansar för min- och ammunitionsröjning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hama Arno, Adolfsson Reine, Menning Dennis
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1007--SE)
Nyckelord Minröjning, OXA, min, ammunition, oexploderad, röjning, landmine, unexplosed ammunition, UXO, mine-clearance, demining, thermite
Sammanfattning Termitladdningar för min- och ammunitionsröjning har utvecklats, tillverkats och provskjutits. Bakgrunden för uppdraget var ett behov att kunna röja oexploderad ammunition och minor utan att fysiskt röra dem, samtidigt som man vill undvika att detonera objektet, eller åtminstone betydligt minska risken för en fullständig detonation vid röjningsarbetet. Detta mål kan nås bland annat genom att bränna ur sprängämnet i objektet med en termitladdning, vilken skär ett tillräckligt stort hål i höljet och antänder sprängämnet, som får brinna ur. Två typer av laddningar med tre olika typer av dysor utvecklades. Termitlans m/liten specificerades för att kunna bränna ett hål i 3 mm stål och termitlans m/stor för att göra detsamma för minst 10 mm tjockt stål. Båda specifikationerna uppfylldes med god marginal. Den mindre termitlansen kan därmed användas att förstöra de flesta kända typer av landminor och den större kan användas mot upp till 155 mm granater, vilket bekräftades i tester på skarp ammunition vid FMV: VoVC Provplats Karlsborg.
Abstract Thermite charges for clearing mines and ammunition were developed, manufactured and tested. Background for the project was a need to be able to clear unexploded ammunition and mines without physically touching them and at the same time avoid detonation of the objects- or at least minimizing the risk of a full-scale detonation. This can be achieved by burning out the explosive in the object with a thermite charge, which first burns a large enough hole into the casing and then ignites the explosive, which will deflagrate. Two types of charges with three different types of nozzles were developed. The type "small" was specified to be able to cut through 3 mm of steel and the type "large" to do the same for at least 10 mm steel. Both specifications were met with a good margin. Thus, the smaller charge can be used to destroy most of the types of land mines known and the large one can be used against shells up to 155 mm, which was confirmed in tests on live ammunition at FMV: VoVC Provplats Karlsborg.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182