Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI standardmetoder för säkerhetsteknisk kontroll av röksvaga krut.

FOI standardmetoder för säkerhetsteknisk kontroll av röksvaga krut. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Marja-Liisa
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1010--SE)
Nyckelord Röksvaga krut, självantändning, HPLC, MK, TLC, propellants, selfignition, HPLC, HF, TLC
Sammanfattning Den säkerhetstekniska kontrollen av röksvaga krut utförs på uppdrag av FMV, den syftar till att förhindra självantändning under förrådsförvaring, handhavande och transport av röksvaga krut, samt att förhindra att ammunition störtas i förtid med hänsyn till den kemiska stabiliteten. Arbetet utförs enligt gällande "FMV Handbok för ammunitionsövervakning M7762-000220". Röksvaga krut eller nitrocellulosa baserade krut är inte stabila utan söderfaller med tiden. Då stabiliteten i kruten minskar ökar sönderfallshastigheten och värmeutvecklingen. Risk för självantändning föreligger. För att stabilisera kruten tillsätts stabiliseringsmedel. Stabiliseringsmedlen bromsar sönderfallet. Det finns tre analysmetoder som används i den säkerhetstekniska kontrollen för röksvagakrut: HPLC (High Preformance Liqiud Chromatography) som är en kvalitativ och kvantitativ metod att bestämma och mäta stabilisator halter med. MK (Mikrokalorimetri) mäter effektutvecklingen vid förhöjd temperatur. TLC (Thin Layer Chromatography) kvalitativ metod för stabilisator derivat. Syftet med den här rapporten är att dokumentera dessa tre analysmetoder.
Abstract The safety surveillance of gun propellants is done by commission of the material defence department. The basic aim of the safety surveillance is to prevent, self-ignition during depot storage, depot handling and transportation. It shall also prevent propellant batches from being rejected earlier than necessary with regard to the chemical stability. The work is done according to present "FMV Handbok för ammunitionsövervakning M7762-000220". Smokeless powders or nitrocellulose based propellants are not chemically stable, they decompose. When the stability decreases the decomposition rate and the heat generation increase. Risk of self-ignition arises. In order to stabilize propellants different stabilizers are added. The stabilizers slow the decomposition rate down. The tree main analysis methods in use by the safety surveillance are: HPLC (High Performance Liquid Chromatography) a qualitative and quantitative method to determine and measure stabilizers content. HF (Heat Flow) measure the heat generation at enhanced temperature whit micro calorimeter. TLC (Thin Layer Chromatography) a qualitative method to determind derivatives of stabilizers. The aim of this report is to provide documentation of theses three methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182