Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av metoder för återvinning av explosivämnen.

Utvärdering av metoder för återvinning av explosivämnen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägvall Joakim
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1017--SE)
Nyckelord Explosivämnen, återvinning, miljö, explosives, reuse, environment
Sammanfattning Återvinning av explosivämnen är en växande marknad. Att återvinna explosivämnen ger både en ekonomisk vinst och en miljö vinst. Här har två metoder för återvinning av explosivämnen utvärderats, detta har gjorts på tre olika material, ett plastbundet, ett vaxbundet och ett trotylbundet sprängämne. Resultaten är inte helt entydiga men det går att återanvända explosivämnen. Metoderna ger dock olika resultat beroende på typen av bundet sprängämne som skall återvinnas.
Abstract The reuse of higher value explosives gives both economical and environmental profits. Here two methods for reuse of higher value explosives have been evaluated. The evaluation has been made on three explosives with different type´s and bonding, those are plastic, wax and trotyl bonded explosives. The result shows that it is possible to reuse, but the methods results differs with the different types of bonding in the explosive.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182