Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tilltro och policies för mobil kod i heterogena nät och system.

Tilltro och policies för mobil kod i heterogena nät och system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Persson Mats
Ort: Linköping
Sidor: 18
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1019--SE)
Nyckelord IT-säkerhet, tilltro, policies, mobil kod, computer security, trust, policies, mobile code
Sammanfattning För det framtida militära ledningssystemet ställs en del särskilda krav på den tekniska arkitekturen som skiljer sig från den kommersiellt tillgängliga tekniken. Ledningssystemet skall vara flexibelt i meningen dynamiskt, decentraliserat, interoperabelt och mobilt. Detta innebär bland annat att man måste använda speciella metoder för hantering av policies och tilltro (värdering av förmågan hos något att tillfredställande utföra en handling). Detta är speciellt viktigt när det gäller de olika formerna av mobil kod. l denna rapport diskuteras en idéskiss, som innebär att man i varje nod i nätet inför en särskild komponent vilken agerar som en slags pålitlig vakt. Denna komponent bestämmer sig för vilka andra komponenter den skall lita på, avgör vilka policies som skall gälla och kontrollerar trafiken mellan nod och nät.
Abstract The requirements on the future military command and control system and its technical architecture differ somewhat from the available commercial technology. The command and control system should be flexible in the meaning of dynamic, decentralised, interoperable and mobile. This means that different methods for trust and security policy management must be utilized. This is especially important when concerning the different forms of mobile code. The outline discussed in this report shows how a special component, that acts like a trusted guard, is inserted in each node in the net This component decides which other components it should trust, decides which policies are in force and controls the traffic between the node and network.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182