Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

HPM Front-door Protection, Progress Report 2003

HPM Front-door Protection, Progress Report 2003 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Tony, Jonsson Rolf
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1020--SE)
Nyckelord HPM, skyddskretsar, framvägskoppling, limiter, protective circuits, front-door coupling
Sammanfattning Denna rapport beskriver de framsteg som gjorts i området för HPM framvägskopplingsskydd och -effekter, inom projektet HPM Skydd, under 2003. Målet med arbetet som utförts är att utvärdera och skilja ut vilka komponenter som kan används för HPM framvägskopplingsskydd. Mätningar och resultat från limitermätningar presenteras i rapporten. En utvärdering av vilka limitrar som kan vara lämpliga för HPM framvägskopplingsskydd har gjorts. Rapporten innehåller resultat från mätningar på olika komponenter, både kommersiellt tillgängliga limitrar och egenhändigt konstruerade MMIC-limitrar. Vissa slutsatser har dragits angående vilka teknologier som kan vara lämpliga för skydd och vad det framtida arbetet ska fokuseras på. Den experimentella mätuppställningen har nyligen blivit uppgraderad med TWT-förstärkare som har högre uteffekt, vilka kommer att användas i framtida mätningar.
Abstract This report describes the work progress in the field of HPM front-door protections and effects, within the HPM protection project, during 2003. The aim of the work is to evaluate and sort out which devices can be used for HPM front-door protection. Measurements and results from limiter testing are presented in the report. An evaluation of which limiters that can be suitable for HPM protection has been done. The report includes results of measurements on various devices, both commercial available limiters and in house designed MMIC limiters. Some conclusions are drawn regarding which technologies that can be suitable for protection and what the future work will focus on. The experimental measurement setup has recently been upgraded with more powerful Microwave amplifiers (TWT), which will be useful in future measurements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182