Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IM Status 2003.

IM Status 2003. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eldsäter Carina, Goede Patrick, Bergman Helena, Roman Nils, Östmark Henric
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1026--SE)
Nyckelord IM lågkänslig ammunition, explosivämnen, översikt, IM, explosive, review
Sammanfattning Rapporten är en lägesrapport för IM-statusen år 2003. I rapporten beskrivs vad IM är, varför IM är viktigt, vilka internationella dokument som styr utvecklingen, olika länders IM-policy och hur man uppnår IM. I rapporten gås den aktuella tekniska nivån inom IM-området igenom för explosivämnen, sprängämnen, kanonkrut och raketkrut. En genomgång av aktuell IM relaterad forskning vid FOI rörande explosivämnen, sprängämnen, kanonkrut, övriga formuleringar och olika sorters tester ges. Baserat på det insamlade underlaget dras slutsatser angående framtida inriktning relaterat till IM-policy, explosivämnen, sprängämnen, kanonkrut, raketkrut och tester.
Abstract The report is a statusreport for IM 2003. In the report is described what IM is, why IM is important, which international documents that guide IM-development, the IM-policy of different countries and how IM is achieved. In the report the state of the art in the IM field is reviewed regarding energetic materials, explosives and propellants. The report also contains a review of present IM related research at FOI regarding energetic materials, explosives, propellants and testing. Conclusions are presented about future directions in the IM field regarding IM-policy, energetic materials, explosives, propellants and testing.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182