Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA Årsrapport 2003.

FoRMA Årsrapport 2003. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Söderqvist Olof, Isacson Tore
Ort: Stockholm
Sidor: 65
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1027--SE)
Nyckelord Perspektivplanering, spel, analys, nätverk, ledning, informationskrigföring, ekonomi, simulering, long range planning, analytical wargame, analysis, network, command and control, information warfare, defence costing, simulation
Sammanfattning På FM uppdrag har FOI genomfört två projekt, FoRMA och FoRMA Stöd till perspektivplaneringen, främst med stöd från FMV. Arbetet har genomförts samordnat under namnet FoRMA. Arbetet under året har i hög grad varit inriktat mot att stödja perpspektivplaneringen inför FB 2004. Ett spel har lagts upp och genomförts tillsammans med HKV som underlag för att bedöma hur den framtida försvarsmakten bör vara utformad för att möta ett väpnat angrepp. Analysen av spelet ha stötts av fördjupningsstudier och simuleringar. Stöd har också lämnats för att utforma och kostnadsuppskatta olika delar av försvarmaktsstrukturen (ledning, nätverk). Liksom tidigare har olika grupper arbetat med områdesvisa analyser och metodutveckling, t.ex. ekonomi. Arbetet i FoRMA övergår nästa år åter till ett långsiktigt idéperspektiv. För att avrunda den genomförda arbetsfasen avslutas rapporten med en kortfattad beskrivning av verksamheten från de senaste 6 åren samt vissa kommentarer och slutsatser.
Abstract The FoRMA projects are commissioned by the Swedish Armed Forces and have been carried out in co-operation with the Swedish Defence Material Administration (FMV). The focal point during 2003 has been to support the Long Range Planning Process at the Swedish Armed Forces. In order to create and evaluate future defence structures an analytical war game has been designed, run, and evaluated: Other contributions have dealt with cost and design of network and command structures. Next year the focus of FoRMA efforts again is moved to the future. To round up the work from the last 6 years a short summary from each year is presented with comments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182