Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA DS 2003.

FoRMA DS 2003. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Alvå Peter (Ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1028--SE)
Sammanfattning Denna rapport redovisar det arbete som utförts i ledningsgruppen (DS-gruppen) i projektet FoRMA under 2003. Tyngdpunkten har legat på utvecklingen av nya ledningsstrukturer anpassade till ett framtida NBF-koncept, med fokus på de högre ledningsnivåerna. Ett förslag på ledningsstruktur redovisas och illustreras i ett exempelscenario. Den ledningsstruktur vi redovisar möjliggör både att den operativa ledningens dominerande ställning säkerställs och att en optimerad resurshantering uppnås genom poolning. Strukturen utnyttjar också Nätverkets möjligheter till direktsamverkan, snabb uppdatering av gemensam lägesbild, redundans, flexibilitet, m.m. I en separat bilagerapport presenteras två alternativa ledningsstrukturer, som också är ett resultat av DS-gruppens arbete.
Abstract As a part of the FoRMA projects a C2 study has been carried out. The focal point has been on new command structures adapted to a NCW concept. An example of a command structure is presented and illustrated in a scenario. The suggested command structure combines the influence of high command level, an effective method to create joint force task groups and the use of network capabilities. Two alternative command structures are presented in a supplement report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182