Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Stridsfältsnära ledningsstöd i NBF - Scenariobeskrivning.

Stridsfältsnära ledningsstöd i NBF - Scenariobeskrivning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Alvå Peter, Palmqvist Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1030--SE)
Sammanfattning Rapporten beskriver några typsituationer av väpnad strid för ett mekaniserat förband. I dessa situationer ges exempel på behov av och möjligheter till att utnyttja nätverkstjänster i ett Nätverksbaserat försvar för ledningsfunktionerna på plutonnivå och nedåt. Ett förslag på en "servicefunktion" beskrivs, som utgör den resurs som behöver tillföras ett förband för att kunna verka optimalt i ett framtida Nätverksbaserat försvar. Scenariot föreslås ligga till grund för utveckling av en ledningsdemonstrator för stridsfältsnära ledningsstöd.
Abstract This report shows some battle situations for a mechanized unit, and gives examples of Network services for low level commanders in a NCW concept. The scenario can be used for a demonstration of a Battle Management Support System.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182