Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Methodological aspects of development and evaluation of military command and control systems.

Methodological aspects of development and evaluation of military command and control systems. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wikberg Per, Albinsson P-A, Danielsson Torbjörn, Holmström Helena, Stjernberger Johan, Thorstensson Mirko, Östensson Malin
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1034--SE)
Sammanfattning En snabb teknisk och politisk utveckling har lett till att många länder omorganiserar sina försvarsmakters mål, medel och metoder. De förändringar detta innebär för ledning, innefattar inte bara tekniska aspekter av ledningssystemet utan även terminologi, kultur, planeringsprocesser etc. Dessa förändringar sker i hög takt varför metoder och tekniker för snabb utvärdering är av högsta värde. Tid är en kritisk faktor och arbetet med att utvärdera de övergripande systemkonsekvenserna måste kunna anpassas till den takt med vilken förändringarna sker. Vid utvärderingarna gäller dock fortfarande samma krav på reliabilitet och validitet i slutsatser som i vanlig forskning. Inom F0I-projektet Evolva prövas och utvecklas metoder och tekniker för utveckling och utvärdering av militära ledningssystem. Arbetet sker i samarbete med Försvarsmakten och fokuserar på fyra grundläggande steg i en utvecklings- och utvärderingscykel: 1) Modellering för att definiera försöksdesign. 2) Datainsamling. 3) Försöksmiljöer. 4) Feed-back av försöksresultat. I föreliggande rapport redovisas erfarenheter från detta arbete tillsammans med ett antal exempel för att illustrera arbetet. Rapporten innehåller även en redogörelse för fortsatt inriktning av arbetet.
Abstract Due to the rapid development of technology and political changes, most defence forces are currently reorganising their tactics, tools and methods. Changes in thinking and practice in military command and control (C2) systems do not only include technical aspects but also terminology, culture, planning processes etc. These organisational changes are fast and thus methods and techniques for rapid evaluation are essential. Time is a crucial factor and the evaluation methods have to keep pace with the time cycle of the practical project. However, there is still the demand for reliable and valid results. Within the F0I-project Evolva, methodological principles and procedures for development and evaluation of military C2 systems are being developed and tested in cooperation with the Swedish Armed Forces. The work focuses on four essential parts of the test cycle: modelling as a tool for defining evaluation measures; environments for testing C2 concepts; tools, techniques and methods for data collection and tools, techniques and methods for instant feedback of test results. In this report, experiences from evaluation of military C2 systems are presented together with a number of cases to illustrate the results. The report also includes a presentation of some lines of future work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182