Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Final report: Preparations for the Swedish defence nanotechnology programme.

Final report: Preparations for the Swedish defence nanotechnology programme. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Savage Steven
Ort: Linköping
Sidor: 140
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1036--SE)
Nyckelord planering, slutrapport, nanoteknikprogram, planning, final report, nanotechnology programme
Sammanfattning Rapporten dokumenterar planeringen och förberedelserna inför starten av Försvarets nanoteknikprogram i oktober 2003. Rapporten innehåller alla mötesanteckningar, listor över preliminära projektidéer och inlämnade projektansökningar samt en kortfattade beskrivning av planeringsprocessen på svenska och engelska.
Abstract This report documents the planning and preparations prior to the start of the Swedish Defence Nanotechnology Programme in October 2003. It contains all the meeting minutes, lists of initial project ideas, project applications and a short description of the planning process in Swedish and English.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182