Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA 2003: Nätverksstrukturer.

FoRMA 2003: Nätverksstrukturer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carling Christian, Enander Rickard, Lindström Jörgen, Palmqvist Ulf, Tofte Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1037--SE)
Nyckelord FoRMA, nätverk, PerP, nätverksbaserat försvar, NBF, kostnadsuppskattning
Sammanfattning Nätverksgruppen inom FoRMA har under 2003 arbetat med att stödja perspektivplaneringen med underlag inför FB 2004. Uppgiften har varit att utveckla och värdera alternativa nätverksstrukturer kopplade till olika försvarsmaktsinriktningar. Tyngdpunkten i arbetet har legat på att beskriva och grovt kostnadsuppskatta de nödvändiga delarna i en försvarsmaktsgemensam nätverksstruktur. Arbetet har bedrivits både internt och genom direktmedverkan vid särskilda PerP-arbetsveckor. Gruppen har även deltagit i delar av den genomförda spelverksamheten och genom efteranalyser till PerP-spelen undersökt hur olika situationer i spelen ställer krav på nätverket. Kompletterande underlag i särskilda frågor har tagits fram genom uppdrag till industrier och konsulter.
Abstract The network group within FoRMA has during 2003 supported the long-term planning process within the Swedish Armed Forces Headquarters, providing analysis in support of the parliamentary defence decision 2004. The group was tasked with developing and providing coarse cost estimates of alternative network structures, coupled to different force structures. The main emphasis has been on the network components necessary to ensure a joint networking capability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182