Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA 2003 Nätverksanalyser.

FoRMA 2003 Nätverksanalyser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lindberg Mats, Thorén Patrik
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1038--SE)
Nyckelord Nätverk, spel, tjänster, PerP-spel, NBF, informationsfusion, network, game, services, long range planning, NCW, information fusion
Sammanfattning FoRMA Nätverk har under 2003 deltagit i Perspektivplaneringsspelen (PerP-spelen) vid två tillfällen: v 23 och v 37. Syftet med deltagandet var att identifiera krav på Nätverket ställda under spelen. På grund av att spelen inte fokuserat på nätverksfrågor blev ansatsen att försöka beskriva spelscenariots struktur och koppla denna till en informationsutbytesstruktur. Vi använde denna metod för att belysa spelstrukturerna på några av de spelade situationerna. Det identifierades också ett antal uttalade behov. Dessa har vi i rapporten översatt till Ledningsstöds- och Omvärldsuppfattnings-tjänster. Vi finner att PerP-spelen bör modifieras för att kunna lyfta fram nätverksfrågor. Vi tror inte det är tillräckligt att klä på "vanliga" spel med nätverksaspekter i och med att det framtida försvaret kommer att skilja sig i grunden från dagens och gårdagens struktur. Därför rekommenderar vi att större vikt måste läggas på planering av spelen så att mer detaljerade operativa krav på Nätverket kan analyseras.
Abstract The FoRMA Network group participated two times in Swedish Defence Long Range Planning Games in the year 2003. The purpose was to identify demands on the Network during the games. Since the games were not designed to look at Network issues, we solved the task by describing the structure of the scenarios played, and the structure of the information exchanges in those situations. During the games, we also articulated some demands on the Network. Those have been translated into proposed services. We have found that the Long Range Planning Games should be modified to deal with Network issues. We do not believe it is sufficient to merely add Network issues to "usual" games, because of the fundamentally different structure in the future Defence, compared to today´s and yesterday´s Defence. Therefore we recommend that more weight must be put on the planning of the games to allow for more detailed analyses of the operational demands on the Network.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182