Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida verkanssystem: Slutrapport för projektet intelligenta verkanssystem

Framtida verkanssystem: Slutrapport för projektet intelligenta verkanssystem Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Svante (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1044--SE)
Nyckelord IR, laserradar, radar, verkan, adaptiv, måligenkänning, IR, laser radar, radar, weapons effects, adaptive, target recognition
Sammanfattning Arbetet inom projektet Intelligenta Verkanssystem har fokuserats på igenkänningsmetodik under annalkandeförloppets slutfas för att skatta såväl målets identitet som dess position och orientering. Avsikten är att med så hög precision som möjligt kunna skatta optimal träffpunkt under hela anflygningsförloppet för att inte behöva störa slutfasens sista del med hastiga manövrar hos plattformen som eventuellt fördärvar träffsannolikheten. Detta skall möjliggöra precisionsbekämpning med såväl hög utslagningsförmåga som möjlighet till graderad verkan för att minimera skador på tredje part, och i vissa situationer även minimera skador på personal.
Abstract The work in the project Intelligent Munition Systems has been focused on recognition methods during the terminal phase of the homing, to estimate the identity of the target as well as its position and orientation. The intention is to enable an estimate of the optimal aim-point with the highest possible precision during the whole homing, in order not to have to disturb the final part of the terminal phase with swift platform maneuvres, which may deteriorate the hit probability. This will enable precision combat with a high kill probability as well as a graded weapons-effect to minimize third-party damage, and in certain situations also to minimize injuries on personnel.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182