Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Stridsdelsteknik: Genomförda aktiviteter under år 2003.

Stridsdelsteknik: Genomförda aktiviteter under år 2003. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Helte Andreas, Almström Henrik, Lillberg Eric, Pettersson Annika, Örnhed Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1045--SE)
Nyckelord Stridsdelar, detonik, materialteknik, warheads, detonics, material technology
Sammanfattning Inom projektet stridsdelsteknik bedrivs forskning rörande adaptiva stridsdelar och nya verkansformer. I denna rapport redogörs för huvuddragen i verksamheten som bedrivits i projektet under år 2003. Nedan listas huvudresultaten från årets verksamhet. o Tryck kring vapen - Numeriska simuleringar av luftstötvågors utbredning i komplexa geometrier, såsom en stadsmiljö, har utförts. Resultaten jämförs med experimentella mätningar. o Verkansdelar mot betong - Skjutförsök med stridsdelar med mycket bra verkan mot betongmål presenteras. Effekten jämförs med vad en vanlig sprängladdning med samma laddningsvikt orsakar. o Projektilbildande RSV - Nya koncept för att öka hastigheten hos projektilbildande RSV har prövats. Skjutförsök och numeriska beräkningar av mer konventionella typer av RSV4 har utförts. o Molybden och volfram sintrade med SPS - Resultat från analys av molybden och volframprover tillverkade med "Spark Plasma Sintering"-tekniken presenteras. o Höghastighetsformade RSV-inlägg - En Sverige-unik metod att forma RSV-inlägg har använts för att tillverka ett antal molybdeninlägg. Resultaten från provskjutningarna av dessa presenteras. o Tillståndsekvation för oktol vid höga tryck - Experiment har utförts för att bestämma tillståndsdata för spränggaserna vid tryck som överstiger det normala detonationstrycket.
Abstract In this report a brief presentation is given on accomplished activities during 2003 in the project Warhead Technology.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182