Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA 2003 - Ekonomiberäkningar i perspektivplaneringen.

FoRMA 2003 - Ekonomiberäkningar i perspektivplaneringen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nordlund Peter, Wickberg Peter, Löfstedt Helge
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1048--SE)
Nyckelord EBV, FoRMA, försvarsplanering, perspektivplanering, ekonomi, kalkyl, defence planning, force costing, force structuring, defence economics
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar arbetet i FoRMA Ekonomi under 2003. FoRMA Ekonomi har under året satt sig in i den metod för ekonomiberäkningar, som utvecklats vid STRA UTVS och använts inom perspektivplaneringen (PerP). Modellen kallas EBV (EkonomiBeräkningsVerktyg). Synpunkter på vidare utveckling och anpassningar av modellen har lämnats. Ett arbete för analys och utveckling av EBV-modellen har igångsatts. Till denna rapport har OA-gruppen vid STRA UTVS, Karl-Henrik Henriksson och Ulf Jonsson, tillika utvecklare av EBV-modellen lämnat värdefulla synpunkter och förslag till skrivningar
Abstract This report is a summary of the work that has been conducted in the economy group of the FoRMA project during 2003. It focuses on the economic model that is used for force costing, as an integral part of the Swedish long term defence planning process (the EBV-model). During the year work has started on further developing the EBV model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182