Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A kurtosis-based approximative method for intersystem interference analysis.

A kurtosis-based approximative method for intersystem interference analysis. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Linder Sara, Tronarp Otto, Rantakokko Jouni
Ort: Linköping
Sidor: 46
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1053--SE)
Nyckelord telekonflikter, digitala kommunikationssystem, AWGN-approximation, högre ordningens statistik, kumulanter, kurtosis, pulsade signaler, telekonfliktverktyg, intersystem interference, digital communication systems, AWGN-approximation, higher-order statistics, cumulants, kurtosis, pulsed signals, intersystem interference analysis tools
Sammanfattning Att bestämma påverkan på ett digitalt radiosystem som orsakas av en elektromagnetisk interferens kräver ofta relativt komplexa beräkningar och analyser. Det finns därför ett stort behov av approximativa metoder som är lämpade för datorbaserade verktyg avsedda för telekonfliktanalyser. Vi har undersökt olika typer av pulsade signalers påverkan på en digital mottagare. Kurtosis har skattats för dessa signaler, både analytiskt och genom simuleringar. Vi föreslår även en metod, med låg komplexitet, som använder kurtosis för att skatta påverkan på en digital mottagare. En sådan metod skulle till exempel kunna användas i ett telekonfliktverktyg.
Abstract The problem to determine the impact on digital communication systems due to electromagnetic interference often requires complex calculations and analyses. Therefore, there is a need for approximate methods suitable for computer-based tools for intersystem interference analyses. Here we have investigated the impact on a digital radio receiver from different kinds of pulsed interfering signals. We also estimate the kurtosis for these signals, both analytically and through simulations. Furthermore, we propose a low-complexity method that uses the kurtosis measure to estimate the impact from intersystem interference on a digital radio receiver. Such a method can for example be used in a tool for intersystem interference analyses.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182