Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Distributed STDMA algorithms for ad hoc networks.

Distributed STDMA algorithms for ad hoc networks. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Grönkvist Jimmi
Ort: Linköping
Sidor: 64
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1059--SE)
Nyckelord STDMA, ad hoc-nät, multihopnät, MAC, distribuerade algoritmer, ad hoc networks, multi-hop networks, distributed algorithms
Sammanfattning Spatiell TDMA (STDMA) är en accessmetod för radionät med flerhoppsfunktion där realtidstjänster är viktiga. Grundidén är att låta flera radioterminaler använda samma tidlucka när de är tillräckligt långt från varandra geografiskt så att interferensen mellan dem är tillräckligt låg. Sändningsrättigheterna för terminalerna beskrivs med ett schema. Mobiliteten gör att detta schema kontinuerligt måste uppdateras. För att göra detta praktiskt måste dessa uppdateringar göras parallellt i olika delar av nätet med bara lokal information, dvs distribuerade STDMA-algoritmer är nödvändiga. I den här rapporten listas och undersöks vilka egenskaper som är viktiga för att en distribuerad STDMA-algoritm ska vara effektiv i ett militärt scenario. Vi studerar också de distribuerade algoritmer som existerar idag samt undersöker vilka metoder de använder för att uppfylla de listade egenskaperna. Med hjälp av detta kan vi ge argument varför existerande algoritmer inte är tillräckliga för att uppfylla villkoren. Det centrala i rapporten är en beskrivning av de väsentliga delarna av en interferensbaserad distribuerad STDMA-algoritm. Detta är den första distribuerade algoritmen som är interferensbaserad, viket är viktigt eftersom denna egenskap väsentligt kan öka effektiviteten hos STDMA. Algoritmen utvärderas och vi visar att den kan ge lika hög kapacitet som en centraliserad variant om den får tillgång till lika mycket information.
Abstract Spatial reuse TDMA (STDMA) has been proposed as an access scheme for multi-hop radio networks where real-time service guarantees are important. The idea is to achieve high capacity by letting several radio terminals use the same time slot when the radio units are geographically separated such that small interference is obtained. The transmission rights of the different users are described with a schedule. Due to the mobility of the users, this schedule must be constantly updated. To make this possible such updates must be made in parallel with only local information, i.e. distributed STDMA algorithms must be used. In this report we investigate and list the properties a distributed STDMA algorithm must have to be efficient in a military scenario. We also study the existing STDMA algorithms and see what methods they use to fulfill these properties and show that no existing algorithm can fulfill all these properties. The main contribution of this report is the description of the central parts of an interference-based distributed STDMA algorithm. This is the first distributed algorithm that uses a interference-based model of the network, which is important since this property can make STDMA really efficient and competitive. The algorithm is evaluated to show that this distributed algorithm can achieve as high network capacity as a centralized scheme using the same information.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182