Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Möjliga principer för skydd mot laserverkan i IR-området - inledande experimentella försök.

Möjliga principer för skydd mot laserverkan i IR-området - inledande experimentella försök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Christina, Hallberg Tomas, Kariis Hans, Lopes Cesar, Svensson Sören
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1063--SE)
Nyckelord skydd, infraröd laser, målsökare, infrared protection laser, target designator
Sammanfattning Forskningen vid FOI rörande skydd mot laser har hittills i huvudsak varit inriktad på att skydda ögon mot skadande och störande strålning. Militära optiska sensorer som arbetar i 3 - 5 µm kan även de riskera att störas ut eller skadas av laser. Det är främst mot IR-känsliga målsökare som utvecklingen av antisensorlasersystem under senare år varit intensiv. Arbete för att skydda målsökarfunktionen mot laser är ännu i sitt inledande skede. De krav man ställer på ett IR-skydd skiljer sig något från skydd mot laser i synliga våglängder, varför även andra fysikaliska principer måste utnyttjas. Exempel på sådana är: 1) Mott-övergångar i t ex VO2, 2) excitering av fria laddningsbärare i halvledare (InAs), och 3) polarisationsvridning i LC-komponenter. I denna rapport exemplifieras dessa tre principer med inledande dämpningsstudier.
Abstract The research at FOI concerning protection against laser has until now mainly been focused on protection of eyes against damaging and distracting radiation. Military optical sensors active in the range 3 - 5 µm can also be subject to damage or distraction by laser. The development of anti-sensor lasers for use on IR sensitive target designators has been intense in recent years. The achievements in area protection of target designator devices from laser are still in their cradles. The requirements set on IR protection are slightly different from those set on lasers of visual wavelengths, and other physical principles can also be used. Examples are 1) Mott-transitions e.g. VO2, 2) excitation of charged carriers in semiconductors (InAs), and 3) polarization twist in LC components. In this report these three principles are exemplified by elementary laser damage threshold studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182