Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förbränningsdiagnostik med laserinducerad fluorescens på OH-radikalen.

Förbränningsdiagnostik med laserinducerad fluorescens på OH-radikalen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wallin Sara, Norrefeldt Martin, Elfsberg Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1071--SE)
Nyckelord Laserinducerad fluorescens, LIF, OH, förbränning, laser induced fluorescence, LIF, OH, combustion
Sammanfattning Experimentella studier av förbränningsförlopp är nödvändiga för att förstå hur dessa fungerar och därmed kunna förbättra både prestanda och teoretiska modeller. LIF är en av de mest använda metoderna för förbränningsdiagnostik. Den är mycket känslig och den kan användas för tvådimensionell avbildning av tunna skikt i förbränningszonen. Metoden kan användas för att studera t ex koncentrationen av förbränningsgaser, start-, mellan- och slutprodukter i förbränningszonen. Den kan också användas för att ge information om temperatur i olika delar av förbränningszonen. I denna rapport beskrivs metoden och experimentella resultat redovisas.
Abstract Experimental studies of combustion systems are necessary for the understanding of combustion processes and the ability to improve both performance and theoretical models. Laser Induced Fluorescence is one of the most commonly used methods for combustion diagnostics. It is very sensitive and can be used for two-dimensional imaging of thin sheets of the combustion zone. The method can be used to study for example concentration of combustion gases and initial, intermediate and final products. It can also give information about temperature in different regions of the combustion zone. This report describes the methods and experimental results are reported.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182