Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Geometric aspects of nonlinear filtering.

Geometric aspects of nonlinear filtering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berefelt Fredrik, Hamberg Johan, Robinson John W C
Ort: Stockholm
Sidor: 80
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1074--SE)
Nyckelord Robot styrning, reglering, differentialgeometri, modellering, missile, guidance, control, differential geometry, modeling
Sammanfattning Framtida militära system måste möta nya och högre krav på precision, säkerhet, ekonomiska samt miljömässiga hänsyn. Problemet med styrning och reglering av fordon illustrerar tydligt detta genom att besitta en naturlig inneboende geometri vilken kräver generella geometriska metoder för fullständigt utnyttjande av möjligheterna till modellering, filtrering och reglering. Dennna rapport behandlar ett speciellt forskningsområde, differentialgeometrisk filtrering, och ger en bild av det aktuella tillståndet i forskningen. Föreliggande arbete innefattar bl. a. en generalisering av Zakaiekvationen, en koordinatfri konstruktion av jets av avbildningar och en fullständigt koordinatfri konstruktion av det geodetiska flöde som hör till en affin konnektion. Några tekniska frågor rörande nödvändigheten och tillräckligheten av vissa villkor för projektionsfilter behandlas också.
Abstract Future military systems must meet new and higher demands on precision, safety, economic and environmental concerns. Vehicle guidance and control clearly illustrate this by having a natural intrinsic geometry that calls for general geometric methods in modeling, filtering and control. This report addresses one particular line of research, differential geometric filtering, giving a picture of the present state of the research efforts in this area. It will be followed by a more complete report. The present work includes a generalization of the Zakai equation, a coordinate free construction of jets of mappings and a completely intrinsic construction of the geodesic spray of an affine connection. Some technical questions concerning the necessity and sufficiency of certain conditions for projections filters are also addressed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182