Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datorgenererade styrkor med mänskliga egenskaper.

Datorgenererade styrkor med mänskliga egenskaper. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wallin Niklas, Lundin Mikael, Nilsson Sten-Åke, Hasewinkel Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1076--SE)
Nyckelord Systemteknik, Systems Technology, M&S, CGF, datorgenererade styrkor, simulering, kognitiv modellering, HBR, arkitekturer, MSI, computer generated forces, simulation, cognitive modelling, architectures, human factors
Sammanfattning CGF-verksamheten vid FOI har under året bedrivits som två fristående projekt, som har haft täta kontakter och gemensam redovisning av verksamheten. Projekten kännetecknas av dels Systemtekniks mål att medverka till framtagning av ett referensbibliotek med kognitiva/beteendemodeller samt dels av Ledningssystems inriktning mot problematiken med att modellera den avsuttne soldaten. Projekten har många gemensamma intressen t.ex. metoder för uppgiftsanalys, användning av Al-algoritmer som välbefinnande, flock- och formationsbeteende m.fl., användning av data (experimentella och från verkligheten) i beteendemodellerna, verifiering och validering samt simulatorimplementering. Båda verksamheterna har som avsikt att arbetet skall komma till användning i kommande militära simuleringar bl.a. där många enheter är engagerade. Det visar sig också finnas behov av datorgenererade styrkor och operatörer också för studier och simuleringar inte minst inom FOI för ett antal olika tillämpningar och inom många projekt. Tyngdpunkterna för årets verksamhet har varit studium och analys av s.k. PMF, Performance Moderator Functions, med modellering och simulering av några prototyper, design av biblioteksuppbyggnad, verktyg för konstruktion och för integration av aktörsmodeller samt påbörjad uppbyggnad och test av databas (med fysiologiska och psykologiska data) för implementering av mänskligt beteende hos den simulerade avsuttne soldaten.
Abstract During 2003, there have been two projects conducting research in Computer Generated Forces and Human Behaviour modelling. Because of common interests and research activities the projects have had a close research relation with joint presentations and demonstrations. At the Division of Systems Modelling the focus has been on development of a joint library containing cognitive- and human behaviour models for various tasks and applications, while at the Division of Command and control Systems the focus has been on development of cognitive models for individual infantry warriors. Both projects have common interests in methods of task analysis, AI-algorithms (path-finding, formation,etc), utilization of data from experiments and case-studies. Verification and Validation and implementation of behaviour models for simulator systems. Both projects rely on their work to result in improved military simulation activities where many units need to participate. There is evidence of an increased demand for computer generated forces and human behaviour models for analysis and simulations within the M&S community, including a number of projects and applications at FOI. The research activities for this year, have been concentrated on studies and analysis of Performance Modifier Functions including prototype models used in simulations, design of a model library architecture, development of tools to aid in creation of behaviour models and to integrate them into existing and future simulation frameworks and development of a databas with physiological and psycho-physiological data to aid in development of human behaviour models of individual infantry warriors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182