Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

B- och C-mallar för internationella operationer : slutrapport för ett projekt genomfört 2001-2003 inom FoT-området NBC-studier.

B- och C-mallar för internationella operationer : slutrapport för ett projekt genomfört 2001-2003 inom FoT-området NBC-studier. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Thaning Lennart, Jonsson Lage, Karlsson Edvard
Ort: Umeå
Sidor: 12
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1078--SE)
Nyckelord B-mallar, C-mallar, spridning i luft, spridningsmodeller, evakuering, C-belagt område, B-templates, C templates, dispersion in air, dispersion models, evacuation, C contaminated area
Sammanfattning Mallar för bedömning av riskområden efter utsläpp av B-agens har formulerats med utgångspunkt från tidigare framtaget underlag och en första datoriserad version har konstruerats. Mallarna är utformade så att de fungerar både vid små utsläpp, t ex terroristaktioner, och storskaliga angrepp, inom och utom Sverige. Ett underlag och förslag till C-mallar för små insatser med tillämpning vid t ex angrepp i samband med internationella operationer har tagits fram. Underlaget baseras på ett stort antal datorsimuleringar. Risker vid evakuering av civila genom C-belagt område har sammanställts.
Abstract Templates from estimation of risk areas after a dissemination of B agents have been formulated based on earlier studies and a first computer version of these B-templates has been programmed. The templates can be used for small releases, e.g. terrorist attacks, as well as for large-scale attacks, within and outside Sweden. Based on a large number of computer simulations, a basis for, and suggestion to, C templates for small attacks, has been put together. The new templates can be used at attacks during international missions as well as within Sweden. Risks for civilians when evacuated through an area contaminated with a C agent, have been summarized.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182