Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av telekrig i nätverksbaserat försvar. Verksamhet och metodutveckling under 2003.

Värdering av telekrig i nätverksbaserat försvar. Verksamhet och metodutveckling under 2003. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hyberg Per
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1079--SE)
Nyckelord Telekrig, värdering, NBF, informationsteori, electronic warfare, assessment, network centric defence, information theory
Sammanfattning Rapporten redovisar verksamhet, använda metoder , samt bedriven och planerad metodutveckling under 2003 för projektet "Värdering av telekrig i nätverksbaserat försvar". De huvudsakliga områdena som bearbetats är (i) "Informatonsflöden i lednings- och sensorsystem", och (ii) "Värdering VMS flyg". För område (i) har STRIL-nätet identifierats som ett lämpligt studieobjekt, vidare har Shannons informationsbegrepp kombinerat med Bayesiansk statistisk analys bekräftats vara lovande nya angreppsmetoder, inte bara för ifrågavarande projekt, utan även för annan studie- och värderingsverksamhet med koppling till NBF. För område (ii) har en genommönstring och betygssättning utförts som ger ett förbättrat underlag vad gäller vidmakthållande, modifiering och utökning av de olika förmågorna i VMS 39 för JAS Gripen.
Abstract The present report gives an overview of the activities, used methodology and methodology developments during the year 2003 for the project "Assessment of Electronic Warfare in Network Centric Defence". Treated areas have been (i) "Information flow in C2I -systems", and (ii), "Assessment of the EWS 39 Electronic Warfare System EWS 39, for the JAS 39 Gripen". Within the first area (i) Shannons information concept, combined with Bayersian statistics, has been identified as a promising tool for analysis and assessment, not only of large network-based air defence systems, but also for the emerging network centric defence concept. Within the second area (ii), a survey and assessment of possible updates of the JAS 39 Gripen fighter EW capability has been performed, and a better basis for future procurements thus established.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182