Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användning av cellkulturer inom traumaforskning.

Användning av cellkulturer inom traumaforskning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Risling M, Sondén A, Sköld M, Landegren T, Persson J, Malm E, Larsson I-L, Angeria M, Kjellström T
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1084--SE)
Nyckelord Cellkultur, trauma, stötvåg, HPM, blodkärl, cell culture, trauma, blastwave, HPM, blood vessel
Sammanfattning Cellkulturer utgör idag ett väl etablerat arbetsredskap inom biomedicinsk forskning. Mekanismer av central betydelse för cellers utveckling och död har kunnat klarläggas genom studier av cellkulturer. Antalet djurförsök har kunnat begränsas påtagligt genom att läkemedel och andra kemiska substanser testas i cellkulturer. I denna rapport beskriver vi hur cellkulturer har börjat användas inom försvarsmedicinsk forskning. Vår slutsats är att de kan utgöra ett viktigt hjälpmedel för att undersöka verkan av nya stridsmedel med delvis okända verkningsmekanismer, t ex high power microwaves (HPM). Dessutom kan cellkulturer ge grundläggande och viktig information om läkningsförlopp hos skadade celler och ge goda möjligheter att undersöka om och hur olika läkemedel påverkar reaktionen efter inträffad skada.
Abstract Cell cultures can be used to elucidate biological mechanisms and for drug testing. By the use of cell cultures it has been possible to reduce the number of animals used for medical experiments. In the current report the introduction of cell cultures in trauma military medically oriented research is described. These experiments include in vitro experiments with generation of pressure waves and high power microwaves (HPM). It is concluded that cell cultures are useful for this type of research. HPM was shown to induce rapid effects on the tubulin protein in the cytoskeleton. A laser beam was used to emit a small fragment of copper which impacted the cell culture dish and genetrated a pressure wave. This model (flyer-plate) was used for studies on cytoprotection and regrowth after pressure wave injury. It is concluded that the flyer-plate model generates an injury that can be reproduced and therefore is suitable for studies on treatment after traumatic injury.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182