Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gamebase training and education. Testing the usefulness of gameconsols in the Swedish Armed Forces.

Gamebase training and education. Testing the usefulness of gameconsols in the Swedish Armed Forces. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Rencrantz Carin
Ort: Linköping
Sidor: 63
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1086--SE)
Nyckelord träning, inlärning, låg-kostnads simulering, spel konsol, Xbox, Playstation 2, Game Cube, training, learning, low-cost simulation, game consoles, Xbox, Playstation 2, Game Cube
Sammanfattning Effektiva tränings- och inlärningsmetoder är fundamentala i de flesta organisationer och förmågan att hantera teknologi är mycket viktig. Ett sätt att förena träning och utbildning samtidigt som teknologi integreras är via simulering. Datorer (PC) och spelkonsoler (Xbox, Playstation 2 och Game Cube) kan betraktas som verktyg för lågkostnadssimulering. Därmed skulle det eventuellt vara möjligt att med hjälp av konsoler skapa bra metoder för träning. Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida spelkonsoler skulle kunna användas för att skapa ett effektivt verktyg för träning och inlärning. Vidare kommer möjligheter, som uppstår i samband med en konsolbaserad träningsmiljö, att identifieras. En undersökning inom Armén utfördes där 48 kadetter från markstridsskolan spelade ett kommersiellt spel på samtliga fyra plattformar. Deras prestationer och attityder mättes och analyserades. Resultatet avslöjar att det finns fördelar med att träna med hjälp av spelkonsoler, därmed kan individer såväl som organisation tjäna på spelbaserad träning med konsoler.
Abstract Effective and efficient training methods are essential in most organisations and the ability to manage technology is vital. One way of conducting training and education while integrating technology and learning is via simulation. Personal Computer (PC) and game consoles (Xbox, Playstation2 and Game Cube) could be viewed as a form of a low-cost simulation tool. Thus, if it would be possible to use game consoles for training it might create successful training methods. Therefore, this report investigates whether gaming consoles could be used as an effective and efficient tool for training and education. Furthermore, it identifies opportunities created by a console based training environment. The Swedish Armed Forces are as many other organisations, dependent on efficient training methods and they have a constant pressure of cutting costs. Therefore, this research has been conducted within the Swedish Army combat school where 48 cadets participated playing a commercial game on each of the four platforms. Their performances and attitudes were logged and analysed. The results revealed that gaming consoles have a great potential to improve the human capital as well as the structural capital therefore individuals as well as organisations could gain from console based training.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182