Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fältförsök med akustiska och seismiska givare i nätverk.

Fältförsök med akustiska och seismiska givare i nätverk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Habberstad Hans
Ort: Linköping
Sidor: 46
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1087--SE)
Nyckelord akustik, seismologi, marksensor, mikrofon, geofon, acoustics, seismology, groundsensor, microphone, geophone
Sammanfattning I oktober 2003 genomfördes det andra fältförsöket inom ramen för projektet "Interaktiva adaptiva marksensornät" (IAM). Häri redovisas hur försöken gick till och vilken utrustning som användes. Mätningarna syftade till att samla in akustiska och seismiska signaler av hög kvalitet uppmätta vid passager av olika militära fordon genom ett marksensornät.
Abstract The second field trials within the F0I project Interactive Adaptive Ground Sensor Networks (IAM) were undertaken in October 2003. We report how the tests were performed and describe the equipment that was used. The aim of the measurements was to collect high quality acoustic and seismic data measured during the passage of various kinds of military vehicles in a ground sensor network.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182