Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A semi-empirical IR signature model for tilted surfaces.

A semi-empirical IR signature model for tilted surfaces. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hermansson Patrik
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1092--SE)
Nyckelord modellering, semiempirisk, IR, signatur, atmosfärseffekter, modelling, semi-empirical, signature, atmospherical
Sammanfattning En tidigare presenterad semi-empirisk modell för beräkning av IR-signatur från bakgrundselement har vidareutvecklats för att bättre kunna prediktera radians från ickehorisontella ytor. Modellen har testats genom att kurvanpassa modellen mot uppmätt radians i LWIR från två lutande plana paneler. De två panelerna har ytbeläggningar med avsevärt olika emissivitet i IR-området. Överensstämmelsen mellan den kurvanpassade modellen och uppmätta data är god för båda panelerna och för hela den tidsperiod som vi har mätdata. Förenklade modeller för värmeöverföring via nederbörd samt avdunstning och kondensation har också implementerats i den semi-empiriska modellen. Den semi-empiriska modellen kan bli ett värdefullt verktyg i ett flertal tillämpningar av signaturprediktion i det termiska IR-området. Behovet av fortsatt utveckling och, i synnerhet, validering av den semi-empiriska modellen noteras också.
Abstract In this document we present the further development that has been made of a previously presented semi-empirical model for calculation of thermal IR signatures from background elements. An improved modelling of non-horizontal surfaces has been included in the semi-empirical model. The model has been tested by curve-fitting the model to time histories of measured LWIR radiance from two flat, tilted panels. The two panels have different coatings with significantly different emissivities in the infrared. The correspondence between the curvefitted model and measurements is very good for both panels during the entire time period for which we have measurements. For the purpose of future evaluation we also present simple models for latent heat and precipitation which have been included in the semi-empirical model. It is concluded that the developed semi-empirical model could be a useful tool in several applications of IR-signature prediction and simulation. It is also noted that a continued development and, in particular, validation of the model would be of value.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182