Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Icke-penetrerande projektilvapen, en översikt.

Icke-penetrerande projektilvapen, en översikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ottosson John
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1093--SE)
Nyckelord Icke-penetrerande projektiler, distansbatonger, gummikulor, icke-dödande vapen, icke-dödliga vapen, IDV, graderad verkan, blunt impact munitions, baton rounds, rubber bullets, less-lethal weapons, non-lethal weapons, NLW
Sammanfattning Denna rapport behandlar den kategori icke-dödande vapen som kan betecknas "Icke-penetrerande projektilvapen", och har till syfte att ge en översiktlig bild av olika tekniska och taktiska aspekter på denna vapentyp. Frågor som avhandlas inkluderar verkansform, allmänna tekniska begränsningar, ammunitionsutformning, effekter på människan och systemavvägningar. Ett antal exempel ges på befintliga vapen och ammunitionstyper och dessa diskuteras med avseende på för- och nackdelar. Vidare avhandlas utvecklingspotentialen för denna vapentyp kortfattat. Slutligen diskuteras behovet av ytterligare forskning inom området, hur verkan och risker med dessa vapens användning skall kunna värderas samt hur säkerhetskriterier för dessa vapen skulle kunna utformas.
Abstract This report concerns the type of non-lethal weapons normally referred to as blunt impact weapons, and makes an attempt at providing an overview of the various technical and tactical aspects of these weapons. Covered topics include target effects, general technical limitations, ammunition design, human vulnerability and system trade-offs. A number of examples are given of available types of weapons and ammunition, and their respective merits and drawbacks are discussed. Furthermore, the potential for future development of these weapons is covered superficially. Finally, the need for additional research is addressed, along with a discussion on how the effects and risks of these weapons should be assessed, and how injury criterias could be developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182