Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Instrument för indikering av biologiska aerosoler.

Instrument för indikering av biologiska aerosoler. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wästerby Pär, Gustafson Inga, Tjärnhage Torbjörn
Ort: Umeå
Sidor: 62
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1096--SE)
Nyckelord Biologiska stridsmedel, detektion, varningsinstrument, realtidsinstrument, avståndsinstrument, biological warfare agents, detection, trigger-warning instrument, real-time instruments, remote detection instruments, identification instruments
Sammanfattning Efter Gulfkriget 1991 intensifierades en utveckling av instrument för detektion av biologiska stridsmedel. Satsningen har accelerat efter antraxbreven, som skickades till privatpersoner under hösten 2001 efter den 11 september, och hot från internationell terrorism. En medveten satsning under det senaste decenniet har resulterat i att det idag finns ett flertal olika instrument som kan detektera sjukdomsalstrande bakterier, virus och toxiner. Rapporten beskriver metoder och tekniker som används vid indikering av biologiska stridsmedel i luft. Det ges även exempel på ett flertal instrument som kan lösa denna uppgift. Den information som presenterats här bygger på produktinformation hämtad från tillverkare eller återförsäljare av instrumenten. I vissa fall finns även vetenskapliga artiklar och rapporter som beskriver instrumentets egenskaper. Det har inte gjorts någon rangordning av instrumenten som beskrivs i rapporten.
Abstract In recent years there have been two periods of accelerated development of biological agent detection. The first started in 1991 when coalition forcesfaced the threat of being attacked with biological warfare agents. The second is today, after incidents of the anthrax letters. These efforts have resulted in several detectors that are user friendly and designed for active service. The report describes methods and techniques used for detection of biological warfare agents. Several instruments are also described. The information is based on specifications from the manufacturers or retailers, and in some cases articles and reports. A ranking has not been done neither in the selection of selection of instruments to be presented in the report, nor among the instruments within the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182