Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Undervattensverkan - kolvverkan.

Undervattensverkan - kolvverkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fast Linus, Lindersson Kjell, Johnsson Mats, Sandberg Bertil
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1097--SE)
Nyckelord Verkan, sårbarhet, undervattensstridsdelar, fartyg, kolvverkan, weapons effects, vulnerability, underwater warheads, ships, piston effect
Sammanfattning Stridsdelar i undervattensvapen består i stor utsträckning av bulkladdningar av något explosivämne. Vid detonation av sådan stridsdel under vatten uppträder ett antal verkansformer, som var för sig eller kombinerat kan få ett måls vattentäta integritet att brytas genom att del av bordläggning på målets våta yta brister. För värdering av närverkande undervattensexplosioners potential att bryta fartygsskrovs vattentäta integritet har tidigare utförda kontinuumdynamiska simuleringar påvisat ett stort behov av experimentella underlag. Denna rapport ger en kort översiktlig bakgrund avseende undervattensdetonik och -verkan, beräkningsmodeller för verkansvärdering samt att den dokumenterar genomförda experiment, rörande kolvverkan mot spantad stålpanel, för stöttning av framtida simuleringsverksamhet inom området.
Abstract Underwater warheads usually consist of a bulk mass of explosives. Detonation of such a warhead will give rise to a number of weapons effects that might break the watertight integrity of a target. Earlier continuum dynamic simulations of such phenomena have clearly shown a lack of relevant experimental data for validation of simulation results. This report includes a short background on underwater detonics and weapons effects, a summary of existing types of simulation tools (continuum dynamic codes as well as vulnerability assessment codes). Finally, an experiment concerning underwater piston effect on a stiffened hull-plating panel is documented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182