Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Samverkande robotar i nätverk - Spelkort och typsituationer.

Samverkande robotar i nätverk - Spelkort och typsituationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter (Ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1108--SE)
Nyckelord Robotsystem, scenarier, autonomitet, samordnad styrning, ledning, nätverk, simulering, missile systems, scenarios, autonomy, co-operative control, command & control, network, simulation
Sammanfattning Ett system av flygande robotar där robotarna kan utbyta information med varandra öppnar för nya möjligheter, till exempel samverkan för att underlätta målidentifiering och målval. Robotsystemets förmåga ökar ytterligare om det dessutom kan kommunicera med ett yttre ledningsnätverk. I rapporten beskrivs några exempel på samverkande robotsystem i form av spelkort och spelkortsidéer. Några typsituationer där sådana system är användbara redovisas också. Forskningsaspekter kring autonoma styrsystem för samverkande robotar behandlas också. Ett samverkande robotsystem torde vara ett effektivt vapen mot rörliga mål på det framtida slagfältet, speciellt om spaningsUAVer, robotar samt ledningsnätverk kan utbyta relevant underrättelse- och mållägesinformation under såväl sök- som anfallsfas.
Abstract The report gives some example of a collaborating missile system and shows how these can be used to obtain better system performance in tactical situations. The report contains a brief abstract of the current research in the guidance field. A collaborating missiles system shows good potential against moving targets, particularly if the missiles can interact with the C3I system during the attack.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182