Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biomedicinska effekter av trubbigt våld (BABT) bakom skyddsväst.

Biomedicinska effekter av trubbigt våld (BABT) bakom skyddsväst. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Arborelius Ulf, Gryth Dan, Drobin Dan, Bursell Jenny, Olsson Lars-Gunnar, Kjellström Thomas B
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1111--SE)
Nyckelord BABT, skyddsväst, trubbigt våld, sårballistik, BABT, personal armour, blunt trauma, would ballistics
Sammanfattning Verksamheten syftar till att ge underlag för utveckling av effektiva kroppsskydd. Med hjälp av en djurmodell (grisar som väger ca 60 kg) och en omfattande mätarsenal registreras patofysiologiska förlopp och skador. Skyddet placeras på högra bröstkorgssidan, på den sövda och ryggliggande grisen. Skyddet beskjuts med AK4, 7,62 mm standardammunition, från 10 m avstånd. I en delstudie användes kompletta skydd, motsvarande kroppsskydd m94 med tilläggsskydd (aluminiumoxid-keram). Alla skjutna grisar fick ett andningsuppehåll (medelvärde 2´ 40"), en lungskada (lungkontusion) på höger lunga och en måttlig påverkan på cirkulation och syresättning. De fick också förändringar i hjärnaktiviteten (mätt med EEG) som talar för att de skulle ha en sänkt medvetandenivå i några minuter. En soldat, med motsvarande skada, skulle vara inkapaciterad och behöva övervakning på sjukhus något dygn. I en annan delstudie åstadkoms, med ett speciellt, modifierat skydd, en svårare skada med en dödlighet på ca. 40%. Denna modell används för att jämföra två behandlingsalternativ: infusion av lösningarna Ringeracetat (2000 ml) eller RescueFlow (250 ml) som normalt används vid blödningar. RescueFlow finns i FM:s sjukvårdsorganisation. Analyserna av dessa resultat pågår.
Abstract The main goal in this project is to create the knowledge needed to construct efficient ballistic protection vests. We used an animal model (anesthetized swine, BM approx. 60 kg) and registrations of several physiological variables (eg. ECG, EEG, cardiac output, arterial and venous blood pressure) were performed. The armour was placed over the right side of the thorax. The weapon used was a standard 7.62 mm assault rifle (Swedish Armed Forces Mk AK4). Firing distance was 10m. In one part of the project complete protection sets, equivalent to a vest, used by the Swedish Armed Forces, with a ceramic (aluminium oxide) plate were used. All exposed pigs developed temporary respiratory arrest (mean 2´ 40") and a moderate impairment of circulation and oxygenation. At post-mortem contusion of the right lung was demonstrated. The brain activity (according to EEG) was impaired corresponding to a lowered level of consciousness. A human being with a similar injury would have been incapacitated and required hospital care for 24 hours. Another part of the project has been focusing on treatment of BABT. A severe injury has been inflicted on the pigs, by use of reduced armour. The lethality, in untreated animals, was 40%. Two infusion solutions (RescueFlow and Ringeracetat) were compared with no treatment. Analyzes of the results have not been finished.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182