Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The use of data from virtual air combat simulations in combat assessments at theatre level.

The use of data from virtual air combat simulations in combat assessments at theatre level. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mossberg Karin
Ort: Stockholm
Sidor: 115
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1113--SE)
Nyckelord luftstrid, simuleringar, avdömningar, aggregering, FLSC, FKSC, avdömningstabell, metarmodel, design, RMCS, air combat, simulations, assessments, aggreggation, SDWC, look-up table, metarmodel, design, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning I rapporten diskuteras möjligheten att använda data som registreras under träningstillfällen i FLSC(FlygvapnetsLuftstridsSimuleringsCenter) för att döma av luftstrider i analytiska modeller på taktisk och operativ nivå. Data från 75 simuleringar på FLSC under år 2000 analyserades i syfte att se om det går att hitta samband mellan inparametrar och utfallet av luftstriden. Eftersom de analyserade simuleringarna utfördes i syfte att träna flygdivisioner, och inte för att extrahera samband mellan parametrar, så saknades många önskvärda parametervariationer och ett flertal bakgrundsfaktorer var inte dokumenterade. Även om det inte går att dra några långtgående slutsatser av materialet så kan man ändå uppskatta grova värden på exempelvis antalet nedskjutna jaktflygplan, varaktighet för striden och bränsleåtgången som kan användas som ingångsvärden i avdömningsmodeller på högre nivå. Det är också möjligt att göra simuleringar i FLSC i specifikt syfte att producera avdömningsunderlag. Designen av sådana simuleringar diskuteras i rapporten. Arbetet har presenterats som ett examensarbete i en MSc-utbildning i Military Operational Research vid the Royal Military College of Science (RMCS), University of Cranfield.
Abstract This report discusses whether data registered in virtual air combat simulations at the Swedish Air Combat Simulation Centre (FLSC) can be used for combat assessments in models at theatre level. Data registered in 75 simulations at the FLSC was analysed to determine whether any information about the desired relationships between parameters could be extracted. Since the simulations analysed were conducted for the purpose of training air squadrons, the input parameters were not varied in a balanced way and many background factors were not documented. However, even if the data is not sufficient for making assessments at higher levels, estimated values of the number of fighters shot down, duration times and fuel consumption can be used. The design of simulations specifically aimed at producing data required for assessments at theatre level is discussed in the report. The work presented was done in partial fulfilment of the requirements for the Degree of MSc in Military Operational Research at the Royal Military College of Science (RMCS), University of Cranfield.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182