Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En introduktion till kanalutjämning.

En introduktion till kanalutjämning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahnström Ulrika
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1117--SE)
Nyckelord kanalutjämning, linjär utjämning, Viterbi-algoritmen, blind utjämning, STANAG 4285, PSK-modulation, equalization, linear equalization, the Viterbi algorithm
Sammanfattning Under sin färd från sändare till mottagare utsätts radiosignalen för olika störningar som försvårar för både avsedda mottagare och signalspanare. Radiokommunikation på kortvågsbandet karaktäriseras av jonosfärsutbredning vilket bland annat medför flervägsutbredning som ger upphov till fädning. Kanalens förvrängning av signalen försvårar vid signalspaning, t ex modulationsklassificering och kan för en avsedd mottagare ge symbolfel vid avkodning. Många moderna modemstandarder, t ex STANAG 4285, bygger på att man använder en kanalutjämnare som kompenserar för de effekter som kanalen har på signalen. Ofta används en för mottagaren känd träningssekvens vid kanalutjämningen, s k träningsbaserad utjämning. Som signalspanare har man inte alltid tillgång till en sådan träningssekvens. Utjämnaren måste då skattas enbart utifrån den mottagna signalen, blind kanalutjämning. Syftet med denna rapport är att ge en introduktion till kanalutjämning, både träningsbaserade och blinda metoder behandlas. En enkel modell av kortvågskanalen med flervägsutbredning och dopplerspridning har implementerats i MATLAB och använts för utvärdering av olika kanalutjämnare. Algoritmer för linjär träningsbaserad utjämning samt utjämning med hjälp av Viterbi-algoritmen har implementerats och utvärderats på en 8PSK-modultirad signal enligt standard STANAG 4285.
Abstract During its propagation path from transmitter to receiver the radio signal is distorted by the channel and affected by noise. HF-communication (1-30 MHz) is characterized by ionosphere propagation that leads to multipath and fading. The distortion of the signal complicates signal analysis e.g. modulation classification by an unintended receiver, such as an Electronic Warfare (EW) system. The channel distortion also increases the symbol error rate at the intended receiver. The commonly used modems standardized by e.g. STANAG 4285 include an equalizer that compensates for the distortion caused by the channel. The equalization often includes a training sequence known to the receiver. An unintended receiver, e.g. an EW system, doesn´t have access to the training sequence. In this case blind equalization techniques could be used. The purpose of this report is to give an introduction to channel equalization. A simple model of HF-propagation, including multipath and Doppler spread, is implemented in MATLAB and used in the simulation runs to evaluate different equalization techniques. Algorithms for linear equalization and equalization using the Viterbi-algorithm are implemented in MATLAB. These techniques includes a training sequence, known to the receiver. Simulations are run to evaluate these techniques on a 8PSK-signal defined by the standardization agreement STANAG 4285.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182