Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förbandsutvecklingsprocessen. Fallstudie - Från luftburen förmåga till luftburen bataljon.

Förbandsutvecklingsprocessen. Fallstudie - Från luftburen förmåga till luftburen bataljon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Collin Charlotte, Jeppsson Ulla
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1125--SE)
Nyckelord Förbandsutveckling, luftburen förmåga, luftburen bataljon, helikopteranskaffning, fallstudie, resurseffektivitet, beslutsprocess, beslutsunderlag, development of military units, case study, airtransportable battalion
Sammanfattning Beslut om att Sverige skall bygga upp en luftburen bataljon fattades i samband med Försvarsbeslutet 2000. I denna rapport redovisas en fallstudie av framväxten av luftburen förmåga i den svenska försvarsmakten. Beställarnas önskemål har varit att uppmärksamheten särskilt skulle riktas mot de beslutstillfällen där Försvarsdepartementet kunde spela en aktiv roll. I rapporten belyses Försvarsdepartementets och Försvarsmaktens roller i förbandsutvecklingsprocessen. Förutsättningarna för de studier som utgör beslutsunderlag beskrivs också. Några olika teorier för att beskriva beslutsprocesser appliceras på fallstudien. Avslutningsvis lämnas förslag till hur förutsättningarna för förbandsprocessen skulle kunna förbättras.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182