Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2003 för FOI:s forskning inom NBC-området.

Årsrapport 2003 för FOI:s forskning inom NBC-området. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Gustav, Nylén Torbjörn
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1135--SE)
Nyckelord Kärnvapen, kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, hotanalys, indikering, sanering, nuclear weapons, chemical warfare agents, biological warfare agents, treath analysis, detection, decontamination
Sammanfattning Rapporten sammanfattar FOI:s verksamhet under år 2003 inom delområdena N-forskning och BC-forskning. I rapporten redovisas översiktligt genomförd verksamhet, områdets omfattning och inriktning samt den internationella utvecklingen. Under 2003 har FOI bland annat - studerat och analyserat den internationella utvecklingen inom NBC-området och lämnat hotbildsbedömningar till regeringskansliet och berörda myndigheter - haft en medarbetare som varit stationerad vid FN:s huvudkontor i New York och där arbetat med analys och värdering av Iraks kemiska vapenprogram inför planering av inspektioner och rapportering till Säkerhetsrådet. - Utvecklat och dokumenterat metoder för insamling, separation och analys av plutonium och radioaktivt xenon - Bedrivit forskning och utvecklat metoder för att bedöma radiologiska hot samt för retrospektiv bestämning av stråldos - för svensk räkning tecknat avtal om deltagande i ett multilateralt samarbetsprojekt inom WEAG rörande indikering av B-stridsmedel - deltagit i två internationella interkalibreringar, en för identifiering av kemiska stridsmedel och relaterade ämnen samt en för identifiering av toxiner. - bedrivit medicinsk forskningsverksamhet som syftar till att utveckla nya behandlingsmetoder och vacciner mot B-stridsmedel - bidragit till det civila samhällets krishantering genom att delta i samverkansområdet "spridning av farliga ämnen" (SFÄ) och de associerade plattformarna för N-, B- och C-skyddsberedskap.
Abstract This report summarises the results from the fiscal year 2003 within FOI research area of NBC-defence. The report gives a survey of the ongoing activities, the extent and directing of the area and the national and international development in the field of NBC-defence. During 2003 FOI has for example - Studied and analysed the international development in the NBC-area and reported to the Government and authorities concerned - Supported United Nations by having an employee placed in the head office in New York and carry out work with analysis and assessment of the Iraqi chemical weapons program - Signed a contract concerning multilateral cooperation within WEAG regarding methods for detection of B-agents - Preformed research and development on radioanalytical methods for detection of plutonium and radioactive xenon - Performed research and developed methods for assessment of LLR-threats and for retrospective radiation dose assessment - Participated in two international interlaboratory calibration studies concerning analysis of C-agents and toxins - Performed research on B-agents with the objective to develop new methods of treatment and vaccine.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182