Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radioaktiv kontaminering av pansartransportfordon XA-180 : ett fältförsök.

Radioaktiv kontaminering av pansartransportfordon XA-180 : ett fältförsök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulvsand Thomas, Ågren Göran, Sandström Björn, Lidström Kenneth
Ort: Umeå
Sidor: 24
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1145--SE)
Nyckelord Radioaktivitet, kontaminering, dosrat, MCNP-simulering, Na-24, skyddsfaktor
Sammanfattning Ett fältförsök har genomförts för att studera hur persontransportfordon XA-180 kontamineras vid körning utefter en radioaktivt kontaminerad väg. Försöket genomfördes under vinterförhållanden och det radioaktiva ämnet var Na-24, som spreds på en vägslinga på inhägnat området vid SkyddC i Umeå. Efter körning olika antal varv utefter vägen togs upprepade prover på valda platser på fordonet och kontamineringen bestämdes. En jämförelse görs mellan uppmätta dosrater i området och beräknade dosrater med hjälp av MCNP-simulering. Jämförelsen visar på en god överensstämmelse. Fältförsöket var det femte i ordningen med syfte att utröna hur fordon kontamineras och vilka doser detta ger till personal i fordonet. Försöket genomfördes i samarbete med Defence Research and Development Canada (DRDC).
Abstract A field trial has been performed in order to study how an armoured personnel carrier, XA-180, gets contaminated when driving along a road contaminated with radioactivity. The trial was done during winter conditions with Na-24 as the radioactive substance on a road in a fenced-in area at the National NBC Defence Centre in Umeå. After driving various numbers of laps along the contaminated road, samples were taken at pre-defined places on the vehicle and the contamination was calcualted. A comparison between measured dose rates in the area and dose rated caculated by MCNP simulation is made. The comparison shows a good correspondence. The trial was the fifth in a series with the purpose to evaluate how vehicles get contaminated and which doses this contamination gives to the personnel. The trial was made in cooperation with the Defence Research and Development Canada (DRDC).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182